Hoofdpagina
Wijn maken
Wijn drinken
Druiven
Reizen
Boeken
Forum
Zoeken
Meewerken

.be-domeinnamen
www.YourName.be

Nieuw:

Boeken
-
Gistingsbeheerder


bNamed  
E-mail
Mail
Print
Print
Trier

Romeins wijnschip vaart weer

Neumagen-Dhron is een wijndorp langs de Moezel, zowat 20 km ten noorden van Trier. In de funderingen van een kasteel werd er ooit een gebeeldhouwde versie van een Romeins schip gevonden, een boot gebruikt voor het vervoer van wijn. Het beeld toont vier grote wijnvaten, zes roeiers, twee stuurmannen en in totaal 22 roeispanen. Ondanks de wijnvaten zijn specialisten het er nog altijd niet over eens of dergelijke schepen specifiek voor het vervoer van wijn gebouwd waren. Misschien was het een militair schip, dat een alternatieve bestemming kreeg.

Uit de Romeinse tijd bleven er wel massa’s afbeeldingen van scheepvaartactiviteiten bewaard, maar dit beeld vond zijn weg naar talloze kunst- en geschiedenisboeken. Want het maakt niet alleen duidelijk dat er omstreeks 220 scheepvaart bestond op de Moezel, maar dat in de regio ook wijnbouw en wijnhandel aanwezig waren. De vorm en de afmetingen van het beeld zijn typisch voor grafmonumenten. Die kregen dikwijls beelden, die verwezen naar het beroep van de afgestorvene. Alleen ietwat kapitaalkrachtige families konden zich dergelijke beelden veroorloven.

Op de Moezel
Ter gelegenheid van het Constantijnjaar (2007) werd het Neumagener Weinschiff op ware grootte én op wetenschappelijke basis gereconstrueerd. Het oorspronkelijke beeldhouwwerk is vrij rudimentair, maar op basis van andere afbeeldingen en archeologische vondsten kon men een verantwoord ontwerp tekenen. De boot kreeg een lengte van bijna negentien meter en wordt ook daadwerkelijk op de Moezel ingezet. Daarmee willen de initiatiefnemers, voornamelijk overheden en koepelorganisaties, de lange wijnbouwtraditie van hun regio in de kijker zetten. Die initiatiefnemers zijn De actieve levensduur van de gereconstrueerde boot wordt op 20 jaar geschat. Hij kan gebruikt worden door groepen van twintig tot vijfenveertig personen. Het precieze aantal hangt af van de bereidheid van de groepsleden om zelf ook als roeier op te treden.

Aanvankelijk heerste keizer Constantijn I (ca. 275-337) slechts over een deel van het Romeinse rijk, met Trier als zijn hoofdstad. De stad had zich in de voorbije eeuwen ontwikkeld tot het belangrijkste centrum in het noordwesten van het Romeinse rijk. Het wemelt het er van Romeinse fundamenten in de bodem. Er bleven ook volledige Romeinse gebouwen bewaard, zoals de Porta Nigra en de ‘basiliek’ van Constantijn. Allebei overleefden ze de middeleeuwen alleen omdat ze toen als kerk gebruikt werden. Andere antieke monumenten werden gesloopt, om het bouwmateriaal elders te herbruiken. Constantijn zelf verplaatste zijn keizerlijke residentie eerst naar Italië en later naar de door hem nieuw gestichte hoofdstad, Constantinopel. Sindsdien verloor Trier geleidelijk zijn politieke betekenis.

Uit de Romeinse tijd bleven ook een bescheiden amfitheater en twee badinstellingen bewaard. De Barbarathermen behoorden tot de grootste van het rijk, maar nu blijven er slechts ruïnes over. Wel goed bewaard bleef de basiliek-troonzaal van keizer Constantijn, één van de grootste overgebleven ruimtes met één overspanning uit de oudheid. In de Grieks-Romeinse godsdienst betraden alleen de priesters de tempel, het gewone volk bleef buiten. De christenen hielden hun godsdienstige bijeenkomsten gezamenlijk. Aanvankelijk gebruiken ze daarvoor bestaande commerciële gebouwen, basilieken. Die waren doorgaans rechthoekig van vorm. Als christelijk heerser had Constantijn nood aan een troonzaal/zaal voor religieuze plechtigheden waarbij hij als keizer kon resideren tussen zijn onderdanen. Vandaar het weinig paleisachtige karakter van deze basiliek.

Al domineert de Romeinse periode, de stad telt ook heel wat bezienswaardigheden uit andere tijdperken. Je kunt er tevens historisch verantwoord Romeins eten, in een tweetal eetgelegenheden. Ietwat vergezocht is de mogelijkheid om rondleidingen te krijgen met de gids en of de toeristen in Romeinse klederdracht. Klassieker zijn de bezoeken aan wijnbouwers annex eetmaal, al moet je daarvoor een eindje buiten de stad zijn.

Marx
In 1818 werd in Trier Karl Marx geboren. In Europa is hij niet de meest populaire historische figuur, maar toch werd zijn geboortehuis omgebouwd tot museum. Want het aantal Chinese toeristen dat Europa bezoekt neemt elk jaar verder toe. Trier ontvangt jaarlijks al meer dan 40.000 Chinese bezoekers. De Porta Nigra interesseert hen nauwelijks, maar naar Karl Marx zijn ze wel nieuwsgierig. Met een lichtjes kapitalistische reflex richtte men dan maar een Marxmuseum in.

Trier nu
De stedelijke agglomeratie telt 105.000 inwoners. Dit betekent dat het er tijdens de spitsuren erg druk kan zijn. Voor de nabije Luxemburgers is Trier de winkelstad bij uitstek, vooral omdat het prijsniveau er flink wat lager ligt dan in het Europese en financiële trefpunt Luxemburg. Nagenoeg de hele zone tussen de Porta Nigra en het prinsbisschoppelijk paleis bestaat uit winkelstraten.

Koen Mortelmans


Verwijzingen :
  Webontwerp door bIM